top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SLUŽBY DIGITÁLNÍ DÍLNA


 

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, které nám předáváte.

 


Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat


Správcem osobních údajů Creative Processes s.r.o., IČ: 06528716, sídlem Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, sp.zn. C 283691 (My). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem privacy@creativedock.cz.

 

Proč s Vašimi údaji pracujeme

Pracujeme s Vašimi osobními údaji za účelem jednání o uzavření smlouvy a, je-li smlouva uzavřena, za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností (například účetnictví) a uskutečnění našich oprávněných zájmů spočívajících zejména ve zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obraně před uplatněnými právními nároky. Vaše osobní údaje můžeme v tomto případě rovněž zpracovávat za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v nabízení našich produktů a služeb. Identifikační údaje, zejména Vaši IP adresu, ukládáme rovněž za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně před kybernetickými útoky. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je zde uskutečnění našeho oprávněného zájmu.
 

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Pokud nás kontaktujete jako zástupce potenciálního klienta, pracujeme s Vašimi osobními údaji po dobu 90 dnů za účelem jednání o uzavření smlouvy. V případě, že dojde k uzavření smlouvy, pracujeme s Vašimi údaji po dobu trvání smlouvy a po dobu nezbytnou pro realizaci všech nároků z takové smlouvy, zpravidla po dobu tří let po jejím ukončení. V případě, že se zaregistrujete k odběru newsletteru, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na dobu neurčitou, ale můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit.
 

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Pokud vystupujete jako zástupce našeho potenciálního klienta nebo klienta, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a identifikační a kontaktní údaje klienta, za kterého jednáte, údaje o uzavřené smlouvě a jejím plnění a dále údaje o Vašich aktivitách v našem on-line prostředí.

 


Jak Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme manuálně i automaticky, zejména v evidenci smluv a serverových záznamech.

 


Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana. V případě, že budete platit kartou, předáme Vaše údaje společnosti GOPAY s.r.o., č.p. 67, 370 01 Planá. V případě uzavření smlouvy, která bude zahrnovat zřízení účtů na Vaše jméno u třetích stran předáme Vaše osobní údaje těmto třetím stranám.

Údaj o internetové adrese stránek vytvořených v rámci zvýhodnění pro klienty Visa poskytneme rovněž společnosti Visa Europe Plc za účelem uskutečnění jejího oprávněného zájmu spočívajícího ve vyhodnocování efektivity programu.


Cookies

Tato stránka využívá cookies k vylepšení uživatelského zážitku pro procházení stránky. Z techto cookies jsou cookies kategorizované jako nezbytné ukládány na Vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné k fungování základních funkčností stránky.

 

Nezbytné

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Dalším používáním této stránky s tím souhlasíte. Máte ale možnost užití těchto cookies odmítnout. Toto odmítnutí však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.


Funkční
Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.


Analytické
Analytické cookies umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd.


Výkonnostní
Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.


Reklamní
Reklamní cookies jsou využívány k tomu, aby uživatelům byla zobrazována přizpůsobená reklama na základě toho, jaké stránky předtím navštívili, a k analýze efektivnosti reklamní kampaně.

 


Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

bottom of page